Uczę się więc jestem – Nowoczesna Szkoła Cogito

Cel główny Projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 47 uczniów (20 dziewcząt i 27 chłopców) uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Płocku, a także wsparcie nauczycieli w stosowaniu form i metod sprzyjających kształtowaniu tych kompetencji na podstawie dokonanej diagnozy.

Planowane efekty:

Zwiększenie dostępu nauczycieli do specjalistycznych szkoleń, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów, wykorzystanie potencjału płockich szkół podstawowych i pracodawców.

Grupa docelowa:

47 uczniów (20 dziewcząt i 27 chłopców) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Płocku oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole (12 osób – w tyn 11 kobiet). Uczestnicy zamieszkują teren województwa mazowieckiego (17 dzieci, w tym 8 dziewcząt) zamieszkuje obszary wiejskie.

Rodzaje wsparcia:

Uczestnicy Projektu (uczniowie i nauczyciele) mogą rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w jednym z proponowanych rodzajów zajęć:

W ramach Kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego i kompetencji informatycznych proponujemy:

– Kółko zainteresowań z języka angielskiego ” Poznaj Królową Elżbietę” – 160 h

– Dodatkowe zajęcia informatyczne z robotyki ” Mój robot”- 40 h

W ramach Kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie uczenia się i kompetencji społecznych proponujemy:

– Zajęcia dodatkowe z zakresu szybkiego czytania ” Jak uczyć się szybko i dobrze”? – 160 h

-Szkolenie doszkalające „Innowacyjne narzędzia efektywnej nauki” – 80 h

W ramach Nauczania opartego na metodzie eksperymentu – matematyka i przedmioty przyrodnicze proponujemy:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki:
– Warsztaty umiejętności matematycznych ” Matematyka moja Królowa”

– Kółko zainteresowań matematycznych „Nauka z innowacją”

2. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania „Przyroda dla mnie – Ja dla przyrody”

W ramach rozwijania kompetencji informatycznych i korzystania z TIK proponujemy:

– Dodatkowe zajęcia informatyczne „Z nowoczesną technologią za pan brat”

– Szkolenie doskonalące „Wykorzystanie narzędzi TIK w nowoczesnym nauczaniu dzieci”

– Szkolenie doskonalące „Nowoczesna inżynieria oprogramowania”

Partnerzy Projektu:

Beneficjentem Projektu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito w Płocku. Partnerem Projektu jest ECG Euro Consulting Group Sp. z o.o. w Płocku.

Całkowita wartość Projektu: 376 900,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 301 520,00 zł

Okres trwania Projektu: VIII 2016 – V 2018