Program Kształcenia Kadr Białej Gospodarki

Cel Główny Projektu:

Podniesienie lub zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, kwalifikacji i wiedzy 80 osób dorosłych, w wieku od 18 roku życia(w tym 70 kobiet), zamieszkujących Subregion Płocki- poprzez udział w edukacji poza formalnej w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz kursów specjalistycznych w zakresie fizjoterapii osób starszych, zakończonych egzaminami przeprowadzonymi przez akredytowane instytucje -w okresie VII 2016-VII 2017

Planowane Efekty:

Ukończenie szkoleń pozwoli uczestnikom na świadczenie wysoko wyspecjalizowanych, kompleksowych usług na rzecz pacjentów geriatrycznych.

Grupa docelowa:

80 osób w wieku dorosłym od 18 roku życia w tym 70 kobiet, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia pozaformalnego, podnoszenia,uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. Uczestnicy to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze Subregionu Płockiego

( miasto Płock, powiat płocki, gostyniński i sierpecki), w tym minimum 50%(40 osób na obszarach wiejskich).

Grupę stanowić będzie 40 pielęgniarek( zrzeszonych w OIPiP) oraz 40 osób pracujących bądź nie pracujących(fizjoterapeuci, masażyści, osteopaci, lekarze) chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie fizjoterapii.

Rodzaje wsparcia:

Uczestnicy poprzez udział w edukacji poza formalnej będą doskonalić swoje umiejętności podczas jednego z dwóch bezpłatnych kursów:

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – 305 godz
kursu specjalistycznego w zakresie fizjoterapii osób starszych -108 godz, w ramach , którego realizowane będą:
FDM
FDM TAPING
FDM LIMFATYCZNY

Partnerzy Projektu:

Przy realizacji PKKBG współpracują z nami: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku oraz Agnitia ( jedyny przedstawiciel IFDMO w Polsce).

Całkowita wartość Projektu: 535 700,00zł

Dofinansowanie Projektu z UE wynosi 428 560,00 zł.

Okres Realizacji Projektu 01.07.2016r.-30.07.2017r.

Dokumenty Rekrutacyjne

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – Karta zgłoszenia udziału w kursie
Kurs w zakresie fizjoterapeutów osób starszych – Karta zgłoszenia udziału w kursie

http://www.ecg24.pl/userfiles/Regulamin Program Kształcenia Kadr Białej Gospodarki.doc